Jste připraveni na GDPR?

*Nová právní úprava ochrany osobních údajů dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

O co se jedná

GDPR je dosud největší soubor pravidel na ochranu osobních dat a přichází z EU jako reakce na rychlý technologický rozvoj. Technologie umožňují využívání osobních údajů v nebývalém rozsahu a EU na toto reaguje nařízením pro zvýšení ochrany citlivých informací. Nařízení má přispět k právní jistotě občanů EU, mezi členskými státy a k ekonomickému rozvoji.

Koho se GDPR týká

GDPR je závazné pro všechny, kdo shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje fyzických osob žijících v EU včetně firem a institucí ze třetích zemí působících na evropském trhu. Zahrnuje také ty, kteří monitorují chování uživatelů. Nařízení bylo schváleno v dubnu 2016 a bude účinné v květnu 2018. Na přípravu tak máte méně než rok!

Jaké jsou povinnosti

Nařízení změní přístup ke zpracování a k uchování osobních údajů. Je rovnocenné ve všech státech EU a všude stejně vymahatelné bez ohledu na velikost firmy. Přináší nová pravidla, která bude potřeba nejen dodržet, ale i prokazovat jejich plnění. Přibydou povinnosti firmám, které musí zavést procesní a bezpečnostní opatření.

Řešení

Příprava na GDPR zahrnuje několik fází. Je potřeba zjistit, kde osobní údaje uchováváte, jak s nimi pracujete a k jakému účelu jsou používána. Dále se zhodnotí rizika při zpracování a uchování dat. Poté se mohou navrhnout řešení a procesní změny ke splnění podmínek nařízení. Jsme připraveni Vám s celým procesem pomoci.

Interní audit

Vypracujeme pro Vaši firmu posouzení vlivu na ochranu osobních údajů DPIA a také míru aktuální shody s požadavky GDPR. Na základě interního auditu se zjistí nedostatky ochrany dat a navrhnou se další řešení. 

Hodnocení rizik

Na základě analýzy pro Vás vypracujeme hodnocení rizik v souvislosti se zpracováním a uchováním osobních dat a posouzení nezbytnosti jejich zpracování k určeným účelům.

Návrhy změn

Na základě předchozích analýz a zhodnocení rizik Vám navrhneme vhodné ICT řešení tak, aby se co nejvíce zamezilo úniku citlivých dat a docílilo se maximální shody s GDPR.

Školení GDPR

Podrobněji Vás seznámíme s požadavky GDPR a technickými opatřeními. Jsme připraveni Vám Vaše interní pověřence zaškolit.

GDPR.cool s.r.o.
Ovocný trh 1096/8
Praha 1, 110 00

Tel.: 222 725 370
E-mail: info@gdpr.cool, gdpr@arion.cz
Web: www.gdpr.cool